پنجشنبه 30 خرداد 1398   02:44:06

اخبار

آرشیواخبارRSS

معرفی دفتر

اداره کل امور اداری و مالی

اداره کل امور اداری و مالی مجموعه هایی است که همزمان با تاسیس استانداری به وجود آمده است . این اداره جزء ارکان اصلی استانداری می باشد. و  کلیه امور اداری ، مالی و پشتیبانی در این اداره کل صورت می پذیرد.

در بدو تاسیس این اداره کل شامل اداره امور اداری و مالی بوده و نام اداره کل امور اداری  به نام واحد کارگزینی شناخته می شده است . هرچند با تغییر نام به امور اداری تغییرات چندانی در شرح وظایف آن به وجود نیامده است.

در حال حاضر اداره کل امور اداری و مالی زیر مجموعه معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری ، از چهار زیر مجموعه تشکیل شده است ، که عنوان آن به شرح ذیل می باشد:

الف- اداره امور اداری و رفاه

ب- اداره امور مالی

پ - اداره خدمات و پشتیبانی

ت – اداره دبیرخانه و بایگانی 

در این اداره کل کلیه اقدامات مربوط به استخدام , صدور احکام ( افزایش سنواتی ، ارتقاء طبقه ، برقراری حق عائله­مندی و اولاد و...)،تامین بودجه هزینه ای استانداری و فرمانداریهای تابعه،  پرداخت حقوق و مزایا ، پرداخت های رفاهی کارکنان ، حضور و غیاب ، آمار پرسنلی ، مسائل مربوط به حقوق و مزایای کلیه کارکنان اعم از رسمی ، پیمانی، مامور و قراردادی ، مسائل خدمات و پشتیبانی قسمتها و واحدهای مختلف استانداری ، ثبت و صدور نامه های صادره و وارده و سایر امور اداری و مالی انجام می­گیرد .


کارنامه (رزومه) مهندس امیدعلی پاک نژادی مدیرکل امور اداری و مالی استانداری

1-فارغ التحصیل سال 1372 مهندسی عمران از دانشگاه فردوسی مشهدوکارشناس ارشد مدیریت دانشگاه ازاد اصفهان
2-کارشناس مسئول طراحی ونظارت پل های بزرگ وزارت جهاد
3-جانشین معاونت راه روستایی جهاد کهکیلویه وبویر احمد 1373ت1381
4-رییس اداره نظارت راههای اصلی اداره کل راه کهکیلویه وبویر احمد 1381تا1384
5- رییس اداره پیمان ورسیدگی کل راه کهکیلویه وبویر احمد 1384تا1387
6-مشاور و قائم مقام مدیرکل راه وشهرسازی کهکیلویه وبویر احمد 1389تا1393
7- مشاور اجرایی استاندار کهکیلویه وبویر احمد
8- مدیرکل اداری و مالی استانداری
8- عضو کمیته پیمان شورای فنی استان کهکیلویه وبویر احمد
9- عضو کمیته اموزش شورای فنی استان کهکیلویه وبویر احمد
10- عضومدعو شورای فنی استان کهکیلویه وبویر احمد

 
نام نام خانوادگی عنوان پست سطح پست شماره تلفن داخلی
امیدعلی پاک نژادی مدیرکل امور اداری و مالی مدیرکل 0743327878
مجید محمدیان معاون امور مالی معاون مدیرکل 07433227631 176
نصراله کرمی معاون امور اداری معاون مدیرکل 0743323678 165
ناصر معصومی رئیس اداره امور اداری و رفاه رئیس اداره 0743323676 152
مهناز برکت کارشناس امور اداری کارشناس 14 - 07433226011 204
کارشناس امور اداری کارشناس
حکیمه شاکری کارگزین کارگزین 14 - 07433226011 148
سیدعبدالواحد اسدزاده کارشناس امور بازنشستگان و موظفین کارشناس 0743323676 152
رحیم محقق کارشناس آمار و اطلاعات پرسنلی کارشناس 14 - 07433226011
کارشناس امور رفاه و تعاون کارشناس
ولی عبدی پور رئیس اداره خدمات و پشتیبانی رئیس اداره 14 - 07433226011 136
کارشناس ناظر بر تأسیسات
حاصل دهقان مسئول کارپردازی کارپرداز 14 - 07433226011 136
سیدمحمد سادات کارپرداز کارپرداز 14 - 07433226011 136
عوضعلی فرهادی نیا حسابدار و امین اموال حسابدار 14 - 07433226011
حشمت اله جریده اصل مسئول خدمات خدمات 14 - 07433226011 192
محمدقلی غلام زاده تکنیسین تأسیسات تکنیسین 14 - 07433226011 192
حیدر محمدی نگهبان نگهبان 14 - 07433226011
محمدعلی حبیبی نامه رسان و راننده نامه رسان و راننده 14 - 07433226011 192
عبدالرضا ملک نیا نامه رسان و راننده نامه رسان و راننده 14 - 07433226011 192
کرامت اله عبدالله پور نامه رسان و راننده نامه رسان و راننده 14 - 07433226011
سیدشجاع الدین ملک حسینی تلفنچی نامه رسان و راننده 14 - 07433226011 101
خدانظر رهگشا راننده وسائط نقلیه تندرو سبک راننده 14 - 07433226011 192
الخاص احمدزاده راننده وسائط نقلیه تندرو سبک راننده 14 - 07433226011 192
مهرآفرین بیژنی رئیس اداره دبیرخانه رئیس اداره 14 - 07433226011 148
کارشناس بررسی اسناد و مدارک کارشناس
کارشناس بررسی اسناد و مدارک کارشناس
کمک کارشناس کمک کارشناس
زینب آغاز ماشین نویس ماشین نویس 14 - 07433226011
مریم برهمن ماشین نویس ماشین نویس 14 - 07433226011 148
ماشین نویس ماشین نویس
رئیس اداره امور مالی رئیس اداره
سروش بردیان کارشناس مسئول امور مالی کارشناس 14 - 07433226011 181
حسن حمایتی اصل کارشناس امور مالی کارشناس 14 - 07433226011
فاطمه محمودی حسابدار حسابدار
 

شرح وظایف

شرح وظایف

اداره کل امور اداری و مالی وظایف بسیاری درخصوص صدور احکام مختلف از جمله افزایش سنواتی ، ارتقاء گروه ، انتصاب ، احتساب مدرک تحصیلی ، پرداخت حقوق و مزایا، ثبت نامه ها و اسناد ، خدمات و پشتیبانی و... به عهده دارد که در ذیل برخی از وظایف این اداره اشاره می نماییم:

الف- اداره امور اداری و رفاه:

نظارت بر انجام کلیه امور پرسنلی و اداری کارکنان استانداری، فرمانداریها و بخشداریهای تابعه در حدود اختیارات قانونی.

نظارت بر انجام تشریفات قانونی استخدام و اقدام در تهیه و صدور احکام استخدامی در حدود اختیارات تفویض شده.

اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و ایجاد تسهیلات لازم در زمینه تشکیل کمیته اجرائی قانون استخدام کشوری.

نظارت براجرای قوانین، مصوبات، بخشنامه ها ودستورالعمل دراستانداری وواحدهای تابعه

نظارت عالیه بر کلیه امور صدور احکام کارگزینی، استخدام، بازنشستگی، موظفین، مشمولین و....

نظارت بر تهیه و تنظیم آمار پرسنلی .

نظارت بر امر حضور و غیاب، مرخصی و اضافه کاری کلیه کارکنان.

نظارت بر امور واحد رفاه و تعاون و هماهنگی جهت بهره گیری مطلوب کارکنان.

نظارت براجرای کلیه آراء صادره ازسوی هیات تخلفات اداری استانداری و دستگاه قضایی کشور.

رسیدگی به احکام صادر شده بازنشستگان و موظفین.

بررسی پرونده متقاضیان بازنشستگی و تهیه ابلاغ و تعیین حقوق بازنشستگی.

ب- اداره امور مالی:

مطالعه قوانین بودجه و سایر قوانین و مقررات مالی و اظهارنظر در مورد نحوه اجرای آنها.

تهیه و تنظیم کلیه اسناد مالی، چک ها و خلاصه حساب ها و کنترل اسناد تهیه شده جهت ارائه به رئیس اداره امور مالی.

تنظیم دفاتر روزنامه، معین، اعتبارات، تعهدات و دفترکل و سیستم های رایانه ای با نرم افزارهای مربوطه.

نظارت بر کار تنظیم صورتحساب های اموال استانداری.

نظارت و همکاری در نگهداری حساب وجوه نقدی و هزینه ها و ثبت در دفاتر.

همکاری در تهیه لیست های حقوق، اضافه کاری و فوق العاده های کارکنان.

پرداخت کلیه هزینه های اداری و استخدامی با رعایت قوانین مربوط.

همکاری در نگهداری حساب اعتبارات و تنظیم اسناد هزینه مربوط به طرح های غیرجاری مرکز آمار ایران در مواقع لزوم.

ج - اداره خدمات و پشتیبانی:

نظارت بر انجام کلیه امور خدمات و تدارکات استانداری و واحدهای تابعه براساس قوانین و مقررات.

نظارت بر حفظ انتظامات داخلی ساختمان و محوطه استانداری.

نظارت بر فعالیت های امور خدمات، تدارکات، تاسیسات، نقلیه و انبار.

نظارت بر آماده سازی محل های پذیرائی، مراسم و جلسات استانداری.

نظارت بر توزیع انواع کالاها، تجهیزات وسائط نقلیه.

عضویت در کمیسیون مناقصات و معاملات استانداری و پیگیری های لازم در این زمینه.

د – اداره دبیرخانه و بایگانی:

مراقبت در چگونگی گردش کار و حسن جریان امور در دبیرخانه.

نظارت بر فعالیت متصدیان قسمت دریافت نامه ها، نشریات، گزارشات و مکتوبات اداری واصله به استانداری و تعیین خط مشی کلی در نحوه ثبت و ارجاع آنها به واحدهای ذیربط.

ارسال نامه ها و گزارشات مستقیم به عنوان مقام استاندار و یا معاونین استانداری به دفاتر آنان.

نظارت بر فعالیت مسؤلین امور دفتری، بایگانی و ماشین نویسی در انجام امور جاری دبیرخانه، کوشش در رفع مسائل و مشکلات آنها از طریق مقام مافوق.

نظارت بر نحوه ارسال نامه ها و مدارک به خارج از استانداری شامل آماده سازی آنها از لحاظ شمارش اوراق، لاک و مهر و سایر تمهیدات خروجی.

پیگیری امور ارجاعی از سوی حوزه استاندار و یا معاونین و مدیران کل در خصوص ردیابی نامه ها و اعلام نتایج به مقامات مذکور.

ارائه پیشنهادات اصلاحی به مقامات مافوق در جهت رفع تنگناها و مشکلات موجود و بهینه نمودن گردش امور و افزایش رضایت شغلی کارکنان و تامین رضایت مراجعین و ارباب رجوع.

انجام امور مربوط به ارسال و تحویل نامه های محرمانه.

 

چارت تشکیلاتی

قوانین و مقررات

خدمات و فرآیندها

شعارسال

گزارش تصویری

بيشتر
تعداد بازديد اين صفحه: 7267
تعداد بازديد کنندگان سايت: 15585959 تعداد بازديد زيرپورتال: 22463 اين زيرپورتال امروز: 14 سایت در امروز: 3313 اين صفحه امروز: 7
مجری سایت:شرکت سیگما